Comments Posted By diedie

Displaying 1 To 2 Of 2 Comments

devastated

To mám pořád k dispozici to stejné slovo? Zvláštní… asi každý den jiné. A žádné navíc. No co, nějak si poradím. Budu se neustále rozvíjet ve slově “zdevastovaný”. “Zpustošený”. Takový může být třeba dům, který shořel nebo se dlouho neobýval.

» Posted By diedie On 01.05.2015 @ 9:53 am

Dům byl zpustošený. Oheň zničil vše, co se mu postavilo do cesty. Trámy byly zčernalé, bál jsem se pod nimi procházet. Abych nedopadl jako to tělo, co jsem viděl v nedalekém rohu.

» Posted By diedie On 01.05.2015 @ 9:50 am

«« Back To Stats Page