Comments Posted By Line Marcela Larsen

Displaying 1 To 1 Of 1 Comments

methods

Metoder til at opnå et eller andet. Det handler om at gøre sig tanker om, hvordan man vil nå frem til et givent mål: Hvordan bærer jeg mig ad? Hvordan når jeg dét jeg ønsker? Hvordan griber jeg “sagen” an? Hvilke briller har jeg på, imens jeg … ? Hvordan anskuer jeg dét jeg har gang i? Hvordan arbejder jeg? – og hvorfor? At have styr på sin metode er vigtig.

» Posted By Line Marcela Larsen On 12.10.2012 @ 4:41 am

«« Back To Stats Page