Comments Posted By Kacalan

Displaying 1 To 2 Of 2 Comments

visitor

Návštěvník je někdo, kdo vás ohromí a poctí svou přítomností. Není to jen tak někdo. Má svůj příběh a minulost, či hluboko zakořeněnou budoucnoust. Je to někdo, kdo hned na první pohled vysílá signály, jasně vypovídající o jeho charakteru. Může být najapný a jen arogantně odsekávat na vaše jakkoliv milé otázky. Nebo může být milý a práce s ní bude spíše relax než tvrdá dřina. Nejhorší je, že většina spadá do třetí skupiny. Jsme chladní, málem ani nepozdravíme a jen si hledíme svého. Tohle není přístup, který by hýbal zeměkoulí…

» Posted By Kacalan On 01.29.2013 @ 1:23 am

A pak přišel . Tvářil se jako každý jiný, ale něco na něm bylo jiné. Z ohnivého pohledu s urputně zelenými odlesky proudila spalující touha. Nakráčel do mého kráku v přiléhavém černém saku, bílé košili s kravatou volně pověšenou na svalnatém krku

» Posted By Kacalan On 01.29.2013 @ 12:40 am

«« Back To Stats Page