• diedie commented on the post, devastated 5 years ago

    To mám pořád k dispozici to stejné slovo? Zvláštní… asi každý den jiné. A žádné navíc. No co, nějak si poradím. Budu se neustále rozvíjet ve slově “zdevastovaný”. “Zpustošený”. Takový může být třeba dům, který shořel nebo se dlouho neobýval.

  • diedie commented on the post, devastated 5 years ago

    Dům byl zpustošený. Oheň zničil vše, co se mu postavilo do cesty. Trámy byly zčernalé, bál jsem se pod nimi procházet. Abych nedopadl jako to tělo, co jsem viděl v nedalekém rohu.