• adi commented on the post, mumbling 6 years, 6 months ago

    לא רוצה לדבר יותר, נגמרו לי המילים. יש לי המון צלילים בתוכי, אבל האם אני אוכל להוציאם מגופי הכובל אי פעם? הם מרעישים לי, הו, כמה שהם מרעישים. נדמה כאילו אף אחד מעולם לא חווה רעש שכזה, מרגיש לי כאילו זו רק אני.
    אין לי שקט, מעולם לא ידעתי מה זה. מה זה שקט אמיתי, טהור. שלי תמיד מורעש, אני רוצה את זה צלול וזך.
    אני רוצה את זה בך.